Publicerad den

Information om framsätesplacering med anledning av Covid-19

Den här informationen vänder sig till dig som är beviljad framsätesplacering vid resor till och från skolan i Göteborg stad.

Med anledning av den pågående pandemin i Covid-19 påverkas arbetsmiljösituationen för förarna i mycket stor utsträckning. Det finns en stor oro över att köra personer sittandes i framsätet bredvid föraren på grund av smittorisken då föraren kör många personer varje dag. För att upprätthålla en god arbetsmiljö för våra förare samt minimera riskerna för smittspridning kommer det inte längre vara möjligt för dig som resenär att åka i framsätet så länge folkhälsomyndigheten har rekommendationer för att motverka smittspridning.

Om du inte har möjlighet att sitta i baksätet på en personbil kommer vi i mån av lediga fordon att boka din resa så att den kan utföras i baksätet på en rullstolsbuss. Komforten att resa i baksätet på en rullstolsbuss bedöms vara likvärdig med att resa i framsätet på en personbil. Om du tackar nej till att resa i rullstolsbuss kommer vi inte att kunna erbjuda dig någon resa. Vill du i detta fall avboka din resa kontakta Skolresor på 031–419580 eller skolresor.serviceresor@trafikkontoret.goteborg.se

De turer där det är fler än tre personer i en personbil kommer vi dela turen så det är max tre personer i turen.

Folkhälsomyndigheten har gjort en riskbedömning som innebär att det är mycket hög risk för en smitta i samhället. Utifrån det finns rekommendationen från Folkhälsomyndigheten om extra handhygien, hosta/nysa i armvecket och stanna hemma vid halsin­fektion/förkylning. Det är av stor vikt att dessa rekommendationer följs av alla.

För generell information om coronaviruset Covid-19 kontakta 113 13 eller läs mer på folkhälsomyn­dighetens webbplats, www.folkhalsomyndigheten.se.

Trafikkontoret fortsätter att följa utvecklingen och rekommendationer från Folkhälso­myndigheten.

Om du har frågor kan du vända dig till skolresor.

Peter Norling
Avdelningschef serviceresor
Trafikkontoret

Publicerad den

Resor till och från fritidshem

Det gäller för de barn som har färdtjänsttillstånd för resor till och från fritidshem, de har ett beslut som löper tom 31/12. Alla föräldrar har fått ett beslutsbrev om detta. De har även fått ett påminnelsebrev gällande att ansöka om resor till och från fritidshem även för nästa termin, och att de måste skicka in ett intyg från skolan som styrker placeringen på fritids under nästa termin. I de fall föräldrarna lämnat in ett intyg för höst- och vårtermin räcker detta, inget nytt intyg behövs.

Det går bra för föräldrarna att ringa in sin ansökan till handläggarna på telefontiden kl 9 – 10 alla vardagar (031-365 00 00). Det är lätt att komma fram, inga långa köer.

Senast den 9 december behöver man komma in med sin ansökan till Serviceresor. Vi vore tacksamma om ni kan hjälpa oss med att påminna föräldrar om detta. Förlängs inte tillståndet försvinner resorna vid årsskiftet.