Beställa tjänsten

Alla taxiresor som medarbetare i Göteborgs Stad gör i tjänsten ska bokas med serviceresors avtal. För att kunna använda serviceresors tjänsteresor måste förvaltningen eller bolaget ha beställt tjänsten. Eftersom serviceresors trafikavtal numera är ramavtal i Proceedo är allt man behöver göra att beställa tjänsten genom att fylla i och skicka in vårt beställningsformulär för tjänstekort. Vi hör sedan av oss med information om vilket/vilka kundnummer ni får samt skickar ut kort med magnetremsa, om så önskas.

Beställ tjänstekort

För att kunna boka tjänsteresa direkt hos trafikföretagen eller för att kunna ta en bil på gatan behöver resenären ett tjänstekort. Tjänstekorten är inte personliga och kostar ingenting extra.

Priser

När man bokar hos färdtjänstens beställningscentral betalar man den faktiska trafikkostnaden enligt serviceresors avtal med trafikföretagen samt en förmedlingsavgift på 25,90 kr/resa. Förmedlingsavgiften indexregleras den 1 januari varje år.

Resorna faktureras

Resorna faktureras varje månad och resenären behöver aldrig betala resan kontant. Vid beställning via serviceresors beställningscentral redovisas namn, kundnummer, från- och tilladress, klockslag och pris på fakturaunderlaget. Om man tar en taxi på gatan eller beställer resan direkt hos något av trafikföretagen, så redovisas enbart kundnummer, kortnummer, datum och pris på fakturaunderlaget.