Frågor och svar för dig som är skolskjutsombud

 • Vad gäller kring fasta förare?

  En elev kan få fast förare om det finns ett medicinskt eller pedagogiskt behov för detta. Ofta är det kö för att få fast förare och prioritering tillämpas. Fast förare kan i praktiken innebära 1-3 förare. Varierar tiderna mellan dagarna försvåras möjligheterna att planera in fast förare. Möjligheterna att planera in fast förare kan underlättas om det finns flexibilitet avseende hämta- och lämna tider.

 • Vad gäller kring förseningar?

  För att uppnå effektiv trafik finns utrymme att förskjuta resan upp till 10 min. (då kan föraren tex hinna med en resa till mellan två andra resor som då är med och delar kostnaden).

 • Varför har inte alla förare specialutbildning för att köra skolskjuts?

  Vissa förare kör skolskjuts mycket sällan. Hela förarkåren omfattar över 1500 förare. Vi har prioriterat de förare som enbart kör samhällsbetalda resor. Vi är medvetna om behovet och arbetar med frågan. Enligt avtal prioriteras i år bemötandeutbildning samt information om stadens ombyggnationer som omfattar alla förare.

 • Hur kan vår skola få skyltar för att markera hämta- och lämnaplats?

  Det är skolans ansvar att välja ut en plats och markera den. Det finns förberedda skyltar att använda, hör av dig till serviceresor/specialresor för mer information.

 • Vad gäller kring avvikelserapporten och när ska den skickas in?

 • Avvikelserapporten ska alltid in så fort som möjligt, helst samma vecka. Ju tidigare föraren får frågan desto större chans att föraren kommer ihåg just den resan (föraren kör ca 30-50 resenärer per dag så har det gått för lång tid kan det vara svårt att komma ihåg den specifika resan).
 • När ska man skicka in reklamation på försenade resor för ekonomisk kompensation?

  När man har fått fakturan! Ibland hinner vi korrigera själva innan fakturaunderlaget tas fram.

 • När kan föräldrar själva ringa in till klagomål/kundservice?

  När det gäller skolskjuts är det skolan som är beställare/betalare. Därför är det viktigt att skolan också har en överblick om det är något som inte fungerar, tex upprepade förseningar, och eventuella klagomål. Vi utreder de klagomål som kommer in till oss och skulle vi i utredningen komma fram till att något i beställningen behöver ändras är det alltid skolan som måste ta beslutet då det kan medföra ökad kostnad för skolskjutsen eller behov av anpassning av scheman för att möta eleven m.m. Skulle det däremot inträffa en incident där förälder är involverad som vittne eller liknande är det bättre om vi får en direktkontakt med föräldern istället för att det skall gå via ombud. Vi brukar då vid kontakt med föräldern prata om hur informationen till skolan skall ske.

 • Varför måste jag fylla i en blankett, räcker det inte med bara ett mejl?

  Vi hanterar ca 4000-5000 manuella ändringar per månad och med så många ändringar bidrar blanketterna till att minska risken för missförstånd. Hämta blanketterna från https://uppdragsresor.goteborg.se/ så får du alltid den senaste versionen.

 • Vad gäller kring LSS-resor?

  Elever som är 13 år eller äldre kan få LSS-resor för resor på loven. Beslut om LSS-resor tas av en LSS-handläggare och räknas inte som skolresor.

 • Hur ser rutinen ut när en elev flyttar/byter stadsdel?

  Ny ansökan om skolskjuts görs hos Grundskoleförvaltningen. Viktigt också att Serviceresor får besked om när elev flyttar så rätt instans betalar kommande resor.

 • Ibland när det inte kommer någon bil och man ringer och frågar efter den får man svaret att det inte finns någon bokning. Vad beror det på och hur kan det bli så?

  Oftast finns resan ändå men det kan vara vår trafikledning som inte hittar resan vilket kan bero på felaktig stavning på elevens namn, olika användning av namn, smeknamn m.m. Använd personnummer när ni ringer så blir det lättare att hitta. Det kan även inträffa när det finns fler resor planerade än det finns tillgängliga fordon (något som exempelvis kan uppstå när trafikföretagen tvingas ställa in turer pga. sjukdom eller liknande).

 • Hur säkerställer man att föraren hämtar rätt elev?

 • Skolskjutsombudet/anhöriga är ansvariga för att säkerställa att rätt elev åker med rätt bil. Det är viktigt att skolskjutsombudet/anhöriga frågar föraren vilken elev han eller hon ska hämta, och att svaret blir elevens namn. Ovana förare har ibland inte ”tryckt ut” resan på rätt sätt, då ser de bara har skolans namn men inte vem eller vilka resenärer som skall åka med. Be dem i så fall trycka fram körordern en gång till så kommer även namnen på eleverna som ska hämtas med.
 • Vad gäller på lov vid beställning av skolskjuts?

  Vid lov upphör skolskjutsen. LSS-beslut behövs. Skolan kan dock boka från och till olika adresser (exempelvis utflykt), om skolan är den som betalar. Observera att bokning till olika adresser kan påverka vilken förare som kan utföra resan – den förare som brukar köra en elev kanske inte har möjlighet att köra till annan adress på grund av att det tar längre tid eller är åt ”fel håll” och då kanske kolliderar med andra elevers tider.