Publicerad den

COVID-19: Kom ihåg att avboka och ändra skolskjuts vid stängning av verksamheter.

Om ni har skolor och fritidshem som stänger tillfälligt, kom då ihåg att avboka eller ändra skolskjuts för de elever som berörs. Påminn även vårdnadshavare att avboka resor när resan inte behövs.

För avbokning/ändring av enstaka resor i närtid ringer ni eller vårdnadshavare beställningscentralen på telefon 031-41 95 00.

Trafikföretagen har precis som alla verksamheter i dagsläget många sjuka förare eller förare i karantän. Genom att avboka använder vi förare och fordon där de bäst behövs.

Publicerad den

Senaste nytt om våra serviceresor

Smittspridningen ökar i samhället och serviceresor behöver på nytt vidta åtgärder vad gäller serviceresor. Under en kort period kommer vi inte kunna erbjuda våra resenärer en framsätesplacering. Resenären kommer istället att bli placerad i rullstolsbuss.

Om resenären har möjlighet att resa i baksätet med personbil under denna period uppskattar vi om du kan höra av dig till oss. Vi har ett begränsat antal rullstolsbussar men däremot tillgång till betydligt fler personbilar så om det finns möjlighet att resa i baksätet i personbil underlättar detta för alla våra resenärer att få resa på den tid man önskar.

Vi vill påminna om att avstå från att resa vid sjukdom och förkylningssymtom samt att om resenären är över 16 år att använda munskydd under resan. Kom också ihåg att avboka resan när den inte behövs. En resa som ska äga rum i närtid bokas av hos beställningscentralen 031-41 95 00.

Kan resenären under en tid undvika att resa under högtrafik på vardagar dvs morgon och eftermiddag? Vi beklagar att vi behöver be er resenärer och verksamheter att se över dessa möjligheter men vi har precis som andra branscher förare som är sjuka eller i karantän. Vi har även behov av fler fordon i trafik på grund av minskad samåkning tillsammans med ett förhållningsvis högt resande och behöver då sprida resandet över hela dagen så alla kan få resa.

Tack för att du bidrar i denna för alla ansträngda situation.

Vid frågor, kontakta serviceresor:

Telefon: 031-41 95 80
E-post: skolresor.serviceresor@trafikkontoret.goteborg.se

Publicerad den

Den 1 februari träder ett nytt avtal för Göteborgs stads serviceresor i kraft

Förändring av trafikföretag och förare
De företag som kommer att köra gröna fordon för Göteborgs stad från 1 februari 2022 är Connect bus Sandarna AB, Majvillan Transport AB och Taxi Göteborg ekonomiska förening.

Ett nytt avtal innebär förändring av företag och förare. De förare som brukar hämta och lämna en specifik resenär kan ha fått andra uppdrag eller arbetar i ett företag som inte längre kör serviceresor och skolskjuts. Connect bus Sandarna AB och Majvillan Transport AB planerar för att det från den 1 februari ska bli så få förändringar som möjligt för den resenär som brukar bli hämtad av samma förare s.k. fasta förare. Det kommer dock att bli förändringar– då trafikföretaget Göteborgs Buss inte längre kommer köra för trafikkontoret.

Planering pågår
På de upphandlade trafikföretagen arbetar man nu med att planera vilken/vilka fasta förare som ska hämta och lämna vilka resenärer. När planeringen är klar så är ambitionen att de skolelever som får nya fasta förare ska hinna träffa sina förare innan första ordinarie körning. Det är trafikföretagen som beslutar om vilka förare som kör olika körningar.

I nuläget har vi ingen ytterligare information om förare och planering. Först i mitten av januari kommer all planering att vara klar.