Publicerad den

Resor till och från fritidshem

Det gäller för de barn som har färdtjänsttillstånd för resor till och från fritidshem, de har ett beslut som löper tom 31/12. Alla föräldrar har fått ett beslutsbrev om detta. De har även fått ett påminnelsebrev gällande att ansöka om resor till och från fritidshem även för nästa termin, och att de måste skicka in ett intyg från skolan som styrker placeringen på fritids under nästa termin. I de fall föräldrarna lämnat in ett intyg för höst- och vårtermin räcker detta, inget nytt intyg behövs.

Det går bra för föräldrarna att ringa in sin ansökan till handläggarna på telefontiden kl 9 – 10 alla vardagar (031-365 00 00). Det är lätt att komma fram, inga långa köer.

Senast den 9 december behöver man komma in med sin ansökan till Serviceresor. Vi vore tacksamma om ni kan hjälpa oss med att påminna föräldrar om detta. Förlängs inte tillståndet försvinner resorna vid årsskiftet.