Inlägget gjort

Ny grundbeställning

Vi har skapat en ny grundbeställningsblankett.

Det är viktigt att alla använder den till höstens beställningar. Den ligger under fliken beställningar.

Skillnaden från den förra är att man ska ange ett lämnaintervall på morgonen och ett hämtaintervall på eftermiddagen. Det kommer som innan att bli en fast tid men vi har större möjlighet att hitta ett ledigt fordon i rätt område. Ex skriver du 16.00-16.30 kan den fasta tiden bli 16.10. Denna tid kommer alltså inte ändras dag för dag utan det blir exakt som tidigare.

Morgonen: Vi vill veta vilken tid eleven tidigast kan lämnas på skolan samt den senaste tiden eleven måste vara framme.

Eftermiddagen: Vi vill veta vilken tid eleven tidigast kan hämtas och där blir det automatiskt ett intervall på 30 minuter efter tidigaste hämtatiden. Men det blir alltså en fast tid som inte kommer ändras dag för dag.

Som alltid skall höstens beställningar vara inne senast midsommarveckan.

Detta är en åtgärd vi måste göra på grund av den byggnation, både infrastruktur och exploateringsprojekt, som pågår i staden och som i sin tur skapar en hel del trafik på olika håll. Vi vill utnyttja våra fordon maximalt och bygga så mycket samplaneringar som möjligt. Vi hoppas naturligtvis att detta i förlängningen även blir en förbättring även för er nu när rådande trafikproblem väntas.

Inlägget gjort

Nytt bussavtal 1 februari 2018

Idag har vi ett antal specialfordon (vita rullstolsbussar) vars avtal löper ut denna månaden. Från och med den 1 februari 2018 kommer ett nytt avtal att gälla vilket bl.a. innebär att det blir nya gröna fordon. I en del fall innebär det nya avtalet ingen förändring, förutom att det kommer en ny bil och hämtar eleven. I andra fall kan det nya avtalet innebära förändringar både vad gäller vilka förare och vilket trafikföretag som kör eleven.

Oavsett vilket så kommer det nya avtalet att påverka planeringen av främst rullstolsresor. I några enstaka fall påverkas även andra elevers resor då de får en annan planering/samåkning när det är ett bättre alternativ. Vi håller just nu på att se över hur vi kan planera för att det nya avtalet ska innebära så liten påverkan som möjligt. Det är lite som att lägga ett stort pussel och tyvärr kan vi inte säga ännu exakt vilka som kommer att påverkas eller i vilken omfattning. Vi vet dock att det i första hand kommer att påverka dem som idag reser med de vita rullstolsbussarna.

Vi kommer att gå ut med specifik information till dem som får nya förare, tider eller någon annan förändring när pusslet är klart, vilket det kommer att vara inom några veckor. För att förbereda ber vi er dock om hjälp att redan nu informera dem som ni bedömer behöver känna till förändringen.

Av erfarenhet är vi medvetna om att en avtalsstart är ett riskmoment med en inkörningsperiod både vad gäller trafikföretag och förare. Även en erfaren förare som kör i ett nytt område medför risk för komplikationer. Vi informerar berörda trafikföretag de erfarenheter vi har sedan förra trafikstarten och bemannar själva upp för att hantera de situationer som kan uppstå, så att allt ska fungera så bra som möjligt. Sammantaget bedömer vi att det blir mindre inkörningsproblem av övergående karaktär och på sikt en höjd kvalitet för våra resenärer. Den ordinarie gröna trafiken fortlöper som tidigare.

Inlägget gjort

Information om uppdragsresor med färdtjänst

Beställningar från verksamheter i staden har strömmat in till färdtjänsten i större omfattning än tidigare år. Just nu når vi taket för upphandlad fordonskapacitet under högtrafik, vilket innebär att vi har begränsade möjligheter att planera in nya resor. 

Det gäller i första hand under några timmar på morgonen, kl. 07.00-09.00 och på eftermiddagen mellan kl. 15.00-17.30. Naturligtvis försöker vi tillmötesgå era behov, men räkna med att vi behöver ändra på tider och samordna resor. Önskemål om fasta förare har vi inte möjlighet att tillmötesgå.

För att klara av den här situation kommer vi omgående att vidta ett antal åtgärder som vi hoppas ska skapa bättre förutsättningar för fler resor.

Vi kommer löpande uppdatera information på den här sidan.