Inlägget gjort

Sportlov v7

Nu drar det snart ihop sig till Sportlov.

Har ni elever som skall åka på lovet måste vi få information om detta absolut senast 28 januari.

Skolan betalar
Har ni elever som är under 13 år och skall åka till skolan under lovet, får skolan själva betala dessa resor. Det gör inte Grundskoleförvaltningen. Fakturaunderlag måste skickas till Specialresor där det uppges vilken fakturaadress skolan har samt mottagarkod.
LSS betalar
Elever över 13 år måste ha ett LSS-beslut om eleven skall åka på lovet. LSS-beslutet görs av LSS-handläggaren i den stadsdel där eleven är skriven.Anhöriga får vända sig dit och ansöka om LSS-resor som gäller för resor på lovet och även för fritids före eller efter skoldagen. LSS-handläggaren måste också skicka in underlagettill Serviceresor så att resor kan utföras.
Resor utförs ej
Får vi inte in något underlag från skolan eller LSS-handläggaren kommer resorna inte att utföras under lovet.

Inlägget gjort

Skolresor nya regler

Om man av någon anledning inte åker med i skolskjutsen på morgonen eller eftermiddagen så det blir en så kallad bomkörning kan inte skolan längre boka en ny skolresa. Skolan kan boka en så kallad utflyktsresa och då står skolan för kostnaden. Annars är det vårdnadshavarens ansvar att ta eleven till skolan.

Det är väldigt viktigt att vårdnadshavare/skolpersonal  avbokar resor i god tid så det inte blir en bomkörning. Man kan ringa och avboka på telefon 031-41 95 80 fram till 23.00 på kvällen och från 06.00 på morgonen.

Inlägget gjort

Ny grundbeställning

Vi har skapat en ny grundbeställningsblankett.

Det är viktigt att alla använder den till höstens beställningar. Den ligger under fliken beställningar.

Skillnaden från den förra är att man ska ange ett lämnaintervall på morgonen och ett hämtaintervall på eftermiddagen. Det kommer som innan att bli en fast tid men vi har större möjlighet att hitta ett ledigt fordon i rätt område. Ex skriver du 16.00-16.30 kan den fasta tiden bli 16.10. Denna tid kommer alltså inte ändras dag för dag utan det blir exakt som tidigare.

Morgonen: Vi vill veta vilken tid eleven tidigast kan lämnas på skolan samt den senaste tiden eleven måste vara framme.

Eftermiddagen: Vi vill veta vilken tid eleven tidigast kan hämtas och där blir det automatiskt ett intervall på 30 minuter efter tidigaste hämtatiden. Men det blir alltså en fast tid som inte kommer ändras dag för dag.

Som alltid skall höstens beställningar vara inne senast midsommarveckan.

Detta är en åtgärd vi måste göra på grund av den byggnation, både infrastruktur och exploateringsprojekt, som pågår i staden och som i sin tur skapar en hel del trafik på olika håll. Vi vill utnyttja våra fordon maximalt och bygga så mycket samplaneringar som möjligt. Vi hoppas naturligtvis att detta i förlängningen även blir en förbättring även för er nu när rådande trafikproblem väntas.

Inlägget gjort

Nytt bussavtal 1 februari 2018

Idag har vi ett antal specialfordon (vita rullstolsbussar) vars avtal löper ut denna månaden. Från och med den 1 februari 2018 kommer ett nytt avtal att gälla vilket bl.a. innebär att det blir nya gröna fordon. I en del fall innebär det nya avtalet ingen förändring, förutom att det kommer en ny bil och hämtar eleven. I andra fall kan det nya avtalet innebära förändringar både vad gäller vilka förare och vilket trafikföretag som kör eleven.

Oavsett vilket så kommer det nya avtalet att påverka planeringen av främst rullstolsresor. I några enstaka fall påverkas även andra elevers resor då de får en annan planering/samåkning när det är ett bättre alternativ. Vi håller just nu på att se över hur vi kan planera för att det nya avtalet ska innebära så liten påverkan som möjligt. Det är lite som att lägga ett stort pussel och tyvärr kan vi inte säga ännu exakt vilka som kommer att påverkas eller i vilken omfattning. Vi vet dock att det i första hand kommer att påverka dem som idag reser med de vita rullstolsbussarna.

Vi kommer att gå ut med specifik information till dem som får nya förare, tider eller någon annan förändring när pusslet är klart, vilket det kommer att vara inom några veckor. För att förbereda ber vi er dock om hjälp att redan nu informera dem som ni bedömer behöver känna till förändringen.

Av erfarenhet är vi medvetna om att en avtalsstart är ett riskmoment med en inkörningsperiod både vad gäller trafikföretag och förare. Även en erfaren förare som kör i ett nytt område medför risk för komplikationer. Vi informerar berörda trafikföretag de erfarenheter vi har sedan förra trafikstarten och bemannar själva upp för att hantera de situationer som kan uppstå, så att allt ska fungera så bra som möjligt. Sammantaget bedömer vi att det blir mindre inkörningsproblem av övergående karaktär och på sikt en höjd kvalitet för våra resenärer. Den ordinarie gröna trafiken fortlöper som tidigare.