Publicerad den

Varning för vind och snö

SMHI varnar för kraftigt snöfall under onsdagen samtidigt som vinden tilltar. Det kan ge problem i trafiken. Håll dig uppdaterad via P4 Göteborg och SMHI.

Detta kan komma att medföra förseningar och problem för oss att komma fram till vissa adresser. Vi är tacksamma om man avbokar sin resa om man inte ska resa. För mer information se goteborg.se/fardtjanst

Publicerad den

Fordonsbrist hos serviceresor

Från och med onsdag 1 juni och t om 17 juni, saknar Serviceresor ett stort antal fordon under högtrafik dvs på morgnarna och eftermiddagarna. Göteborgs Stad tvingas därför prioritera i första hand elevers resor till skolor och fritidshem. särskilda resor som till begravning och så kallade väsentliga färdtjänstresor till arbetet samt resor till och från daglig verksamhet. Även dessa resor kan komma att påverkas utifrån oförutsedda händelser, trafiksituation mm men det är viktigt att känna till att de prioriteras.

Prioriteringen gäller ovanstående kategorier och resor som redan är inplanerade. Om en resa av någon anledning behöver bokas om kan den enbart bokas om till en tid utanför högtrafiktid 6:30-9:00 samt eftermiddag 14:00 -16:45. Vi tar inte emot nya bokningar på resor som ske under högtrafik – detta gäller oavsett resa.

Inför kommande dagar vädjar Serviceresor om följande:

  • Ni som har möjlighet – kör eller följ själva era barn till skolan
  • Ni som åker färdtjänst till arbetet och har möjlighet – arbeta hemma eller förskjut arbetstiden längre fram på dagen
  • Ni som har möjlighet – åk med Flexlinjen, som går som vanligt

De som har möjlighet att göra på något av dessa sätt, de underlättar enormt mycket för dem som verkligen inte har möjlighet. Tack för er förståelse!

Publicerad den

Serviceresor byter telefonnummer

Från och med den 1 juni ringer du som skolskjutsombud eller elevens vårdnadshavare 031-368 25 50 för att komma i kontakt med serviceresor, oavsett vad ditt ärende gäller.

Via 031-368 25 50 kan du uträtta dina skolskjutsärenden, du kan bland annat boka eller avboka resa till och från skola, fråga efter ett försenat fordon (när det gått mer än 10 minuter) samt kontakta kundservice. Om det gäller en enstaka resa i närtid kan resan bokas av via beställningscentralen som nås via knappvalet boka eller avboka färdtjänstresa.
När du ringer numret får du göra ett knappval som gör att du kopplas rätt beroende på vad ditt ärende gäller. Om du har svårt med knappval är det bara att vänta kvar i luren så kommer du få hjälp.

Publicerad den

COVID-19: Kom ihåg att avboka och ändra skolskjuts vid stängning av verksamheter.

Om ni har skolor och fritidshem som stänger tillfälligt, kom då ihåg att avboka eller ändra skolskjuts för de elever som berörs. Påminn även vårdnadshavare att avboka resor när resan inte behövs.

För avbokning/ändring av enstaka resor i närtid ringer ni eller vårdnadshavare beställningscentralen på telefon 031-41 95 00.

Trafikföretagen har precis som alla verksamheter i dagsläget många sjuka förare eller förare i karantän. Genom att avboka använder vi förare och fordon där de bäst behövs.

Publicerad den

Senaste nytt om våra serviceresor

Smittspridningen ökar i samhället och serviceresor behöver på nytt vidta åtgärder vad gäller serviceresor. Under en kort period kommer vi inte kunna erbjuda våra resenärer en framsätesplacering. Resenären kommer istället att bli placerad i rullstolsbuss.

Om resenären har möjlighet att resa i baksätet med personbil under denna period uppskattar vi om du kan höra av dig till oss. Vi har ett begränsat antal rullstolsbussar men däremot tillgång till betydligt fler personbilar så om det finns möjlighet att resa i baksätet i personbil underlättar detta för alla våra resenärer att få resa på den tid man önskar.

Vi vill påminna om att avstå från att resa vid sjukdom och förkylningssymtom samt att om resenären är över 16 år att använda munskydd under resan. Kom också ihåg att avboka resan när den inte behövs. En resa som ska äga rum i närtid bokas av hos beställningscentralen 031-41 95 00.

Kan resenären under en tid undvika att resa under högtrafik på vardagar dvs morgon och eftermiddag? Vi beklagar att vi behöver be er resenärer och verksamheter att se över dessa möjligheter men vi har precis som andra branscher förare som är sjuka eller i karantän. Vi har även behov av fler fordon i trafik på grund av minskad samåkning tillsammans med ett förhållningsvis högt resande och behöver då sprida resandet över hela dagen så alla kan få resa.

Tack för att du bidrar i denna för alla ansträngda situation.

Vid frågor, kontakta serviceresor:

Telefon: 031-41 95 80
E-post: skolresor.serviceresor@trafikkontoret.goteborg.se

Publicerad den

Den 1 februari träder ett nytt avtal för Göteborgs stads serviceresor i kraft

Förändring av trafikföretag och förare
De företag som kommer att köra gröna fordon för Göteborgs stad från 1 februari 2022 är Connect bus Sandarna AB, Majvillan Transport AB och Taxi Göteborg ekonomiska förening.

Ett nytt avtal innebär förändring av företag och förare. De förare som brukar hämta och lämna en specifik resenär kan ha fått andra uppdrag eller arbetar i ett företag som inte längre kör serviceresor och skolskjuts. Connect bus Sandarna AB och Majvillan Transport AB planerar för att det från den 1 februari ska bli så få förändringar som möjligt för den resenär som brukar bli hämtad av samma förare s.k. fasta förare. Det kommer dock att bli förändringar– då trafikföretaget Göteborgs Buss inte längre kommer köra för trafikkontoret.

Planering pågår
På de upphandlade trafikföretagen arbetar man nu med att planera vilken/vilka fasta förare som ska hämta och lämna vilka resenärer. När planeringen är klar så är ambitionen att de skolelever som får nya fasta förare ska hinna träffa sina förare innan första ordinarie körning. Det är trafikföretagen som beslutar om vilka förare som kör olika körningar.

I nuläget har vi ingen ytterligare information om förare och planering. Först i mitten av januari kommer all planering att vara klar.

Publicerad den

E-tjänst för avvikelser gällande skolskjuts för flera elever

Idag, tisdag 14/12, kommer vi lansera en ny e-tjänst för skolskjutsavvikelser. I den nya e-tjänsten finns en utökad funktion där ni kan lägga till flera elever.

E-tjänsten ersätter tidigare avvikelserapport gällande skolskjuts ni tidigare har fyllt i inte ska användas.

Du hittar länken till den nya e-tjänsten här eller via sidan Rapportera in avvikelser.

Publicerad den

Snön påverkar serviceresors trafik

De stora snömängder som fallit över Göteborg de senaste dagarna påverkar serviceresors trafik. Vi har bland annat problem med förseningar, fordon som kört fast och adresser som inte går att trafikera

Även om flera gator är plogade så finns det på många platser stora snövallar som gör att det tar längre tid att hjälpa resenären till och från fordonet.

Vi rekommenderar de som har möjlighet att ta sig hem på egen hand.

Publicerad den

Trafikkontoret avslutar användningen av Google Analytics

Trafikkontoret har på ett antal webbsidor och tjänster använt verktyget Google Analytics. Google Analytics är ett verktyg som används för att samla in statistik om besökares användning av webbsidor. Göteborgs Stad har uppmärksammat att det finns en risk att personuppgifter felaktigt förs över till Google i USA när Google Analytics används. Trafikkontoret arbetar därför på att avsluta användningen av verktyget.

Vi har också skickat in en anmälan till Integritetsskyddsmyndigheten som är ansvarig tillsynsmyndighet i den här typen av frågor. Trafikkontoret gjorde anmälan efter att intraservice informerat oss om att de, som ansvarar för stadens gemensamma webbsidor, gjort motsvarande anmälan för de gemensamma kanalerna. Intraservice har avslutat användningen av Google Analytics då de uppmärksammat att användningen kan stå i strid med dataskyddslagstiftningen. Ett flertal andra förvaltningar i Staden har gjort motsvarande anmälningar liksom många andra kommuner och statliga myndigheter.

Bakgrunden till anmälan

Enligt Dataskyddsförordningen är huvudregeln att personuppgifter inte får överföras till länder utanför EU/EES, förutom vid vissa undantag. En dom i EU-domstolen i juli 2020 (den så kallade Schrems II-domen) har gjort det ännu tydligare för oss hur vi ska hantera de fall där uppgifter förs över till ett land utanför EU/EES.

Här kan du läsa mer om Schrems II-domen och vad den innebär.

Här kan du läsa mer om Google Analytics på stadens gemensamma webbplatser.

Vill du veta mer

Kontakta trafikkontoret och trafiknämndens dataskyddsombud Frida Bonnevier: frida.bonnevier@intraservice.goteborg.se
eller kontakta trafikkontoret på trafikkontoret@trafikkontoret.goteborg.se