Skolskjutsombud

Som skolskjutsombud hjälper du oss att utföra ett av serviceresors viktigaste uppdrag: att hjälpa ungdomar att ta sig till och från skolan. Tillsammans koordinerar och genomför vi 140 000 resor om året.

Du är länken mellan serviceresor och vårdnadshavare

Du som är skolskjutsombud är du en viktig länk mellan Serviceresor och elevernas vårdnadshavare.

Som skolskjutsombud ansvarar du för:

  • Beställningar och ändringar av resor.
  • Att kontakta elevens vårdnadshavare vid problem med tider, hämtning och lämning.
  • Att ta emot eventuella klagomål och vidarebefordra dem till serviceresor.
  • Att lämna ut informationsmaterial om skolskjuts till elevens vårdnadshavare, exempelvis Skolskjutsbroschyren

Har du frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta oss.

Mer information: