Ansvarsområden

Vårdnadshavare och skolpersonal

Eleven ska vara i tid

Vårdnadshavaren eller skolpersonalen ansvarar för att eleven kommer i tid till skolskjutsen. Föraren väntar inte på försenade elever men ska alltid informera serviceresors trafikledning innan han/hon åker iväg. Väntar föraren riskerar andra elever att komma försent. Eftersom eleverna oftast ska mötas av någon är det många personer som påverkas.

Missad skolskjuts är alltid vård­nadshavarens och skolans ansvar

Om eleven missar skolskjutsen är det vård­nadshavaren eller skolan som ansvarar för att eleven tar sig till eller från skolan. Beställningar måste komma från oss för att föraren ska få betalt för turerna han/hon kör. Om ni ringer direkt till föraren och vill att denna ska hämta upp en försenad elev får föraren alltså ingen ersättning.

Vårdnadshavare kan inte heller göra upp med ändringar direkt med föraren gällande adresser och tider. Om vårdnadshavaren vill ändra något måste hon/han diskutera saken med er som sedan meddelar eventuella för­ändringar till oss på specialresor.

Bilkudde eller bilbarnsstol

Vårdnadshavaren och skola ansvarar för att eleven har bilkudde eller bilbarnstol med sig om det behövs. Om en vårdnadshavare inte skulle ha med sig detta ska föraren neka att utföra turen eftersom han/hon ansvarar för säkerheten i fordonet.

Föraren

Säkerhet i fordonet under resan

Föraren ansvarar för säkerheten i fordonet under resan. Om säkerhetsvillkoren inte upp­fylls ska föraren neka att utföra resan. Exem­pelvis ska eleven alltid vara bältad och använda bilkudde/bilbarnstol i de fall det behövs. Om en vårdnadshavare eller skolpersonal inte har med sig bilkudde/bilbarnstol måste föraren neka att utföra resan.

Skolskjutsskylten ska vara aktiverad

Föraren ska alltid aktivera skolskjutsskylten när personen kör en skolresa för att upp­märksamma omgivande trafik på att den kör skolbarn. Polisen har som rutin att utföra kontroller av detta och är inte skylten aktiverad kan föraren bli bötfälld.

Lämnar aldrig en elev ensam i bilen

Föraren får aldrig lämna en elev ensam i bilen. På specialresor planerar vi turerna så att den som ska hämtas eller följas från bilen till bostad eller in i skolan ligger först eller sist i turen så att föraren inte lämnar elever en­samma i fordonet.