Beställ skolskjuts

Skolskjuts till och från grundsärskolor och gymnasiesärskolor beställs hos och ordnas av serviceresor. Serviceresor har även hand om all skolskjuts med fasta förare.

Beställ, ändra och avbeställ resor

  • Inför höstterminen behöver vi få in beställningen senast vecka 25 för att hinna administrera resorna.
  • För nya beställningar mitt i terminen behöver vi få in beställningen minst 5 dagar i förväg.

Nedan hittar du serviceresors blanketter för skolresor. När du fyllt i dem finns en skicka-knapp som innebär att blanketten kommer till rätt brevlåda med en gång. Om knappen inte fungerar (det kan bero på vilken webbläsare du använder), spara den ifyllda blanketten på din dator och mejla den till adressen som står på respektive blankett.

Mer information

Kontakta serviceresor om du har frågor om skolskjuts. Vi nås på e-post skolresor.serviceresor@stadsmiljo.goteborg.se eller telefon 031-368 25 50. Vi har telefontid vardagar kl 7–11 och 13–15.30.

På goteborg.se hittar du information som riktar sig till elever och målsmän: