Publicerad den

Information om framsätesplacering med anledning av Covid-19

Den här informationen vänder sig till dig som är beviljad framsätesplacering vid resor till och från skolan i Göteborg stad.

Med anledning av den pågående pandemin i Covid-19 påverkas arbetsmiljösituationen för förarna i mycket stor utsträckning. Det finns en stor oro över att köra personer sittandes i framsätet bredvid föraren på grund av smittorisken då föraren kör många personer varje dag. För att upprätthålla en god arbetsmiljö för våra förare samt minimera riskerna för smittspridning kommer det inte längre vara möjligt för dig som resenär att åka i framsätet så länge folkhälsomyndigheten har rekommendationer för att motverka smittspridning.

Om du inte har möjlighet att sitta i baksätet på en personbil kommer vi i mån av lediga fordon att boka din resa så att den kan utföras i baksätet på en rullstolsbuss. Komforten att resa i baksätet på en rullstolsbuss bedöms vara likvärdig med att resa i framsätet på en personbil. Om du tackar nej till att resa i rullstolsbuss kommer vi inte att kunna erbjuda dig någon resa. Vill du i detta fall avboka din resa kontakta Skolresor på 031–419580 eller skolresor.serviceresor@trafikkontoret.goteborg.se

De turer där det är fler än tre personer i en personbil kommer vi dela turen så det är max tre personer i turen.

Folkhälsomyndigheten har gjort en riskbedömning som innebär att det är mycket hög risk för en smitta i samhället. Utifrån det finns rekommendationen från Folkhälsomyndigheten om extra handhygien, hosta/nysa i armvecket och stanna hemma vid halsin­fektion/förkylning. Det är av stor vikt att dessa rekommendationer följs av alla.

För generell information om coronaviruset Covid-19 kontakta 113 13 eller läs mer på folkhälsomyn­dighetens webbplats, www.folkhalsomyndigheten.se.

Trafikkontoret fortsätter att följa utvecklingen och rekommendationer från Folkhälso­myndigheten.

Om du har frågor kan du vända dig till skolresor.

Peter Norling
Avdelningschef serviceresor
Trafikkontoret

Publicerad den

Kom ihåg att boka av resan när den inte behövs!

Många bokade resor till och från skolan bokas inte av i tid. Föraren åker då helt i onödan ut till platsen och resenären men resenären är inte på plats. Så vi vill be er att boka av resan så snart ni vet att den inte behövs. Prata gärna med vårdnadshavarna om detta när tillfälle uppstår. Missade avbokningar innebär onödiga kostnader för Göteborgs stad men också att andra resenärer får vänta då fordonet blir sen till nästa hämtning och så vidare. Ska resan utföras inom en timme ringer ni trafikledningen på 031-41 95 45 för att avboka. Tack!