Kontakt

Vid beställning eller ändring av skolskjuts

Frågor om tjänsteresor

Om du har frågor om tjänsteresor, kontakta serviceresor:

 • E-post: fastaresor.serviceresor@stadsmiljo.goteborg.se
 • Telefon: 031-368 25 50, vardagar 08.00-11.00 och 13.00-15.30
  För avbokning av enstaka resor utanför telefontiden, vänta kvar.
 • Adress:
  • Stadsmiljöförvaltningen Göteborgs Stad
   Avdelning mobilitet och serviceresor
   Box 2403
   403 16 Göteborg

Sent fordon

Efter tio minuters försening, ring trafikledningen på telefon 031-368 25 50.

Synpunkter och klagomål

Har du frågor eller synpunkter som handlar om skolskjuts, tjänsteresor eller andra resor som utförs av serviceresor i Göteborg? Hör av dig till vår kundservice så hjälper du oss att bli bättre. Har du synpunkter på flera olika resor? Skicka in ett mejl för varje resa, så går det fortare att hantera dem.

Frågor om eller synpunkter på webbsidan

Kontakta kommunikation@stadsmiljo.goteborg.se