Andra omsorgsresor

Den som har rätt till exempelvis daglig verksamhet, dagvård eller liknande enligt lagen om särskilt stöd till vissa funktionshindrade eller socialtjänstlagen, har också rätt att få resor till dessa aktiviteter. Färdtjänsten utför dessa resor på uppdrag av Göteborgs stadsdelar och andra organisationer. På denna sida hittar du blanketter för att beställa dessa och andra typer av resor, exempelvis färdtjänstresor för personer som inte bor i Göteborg. På de flesta blanketterna finns en ”skicka-knapp” som innebär att blanketten är länkad till en e-postadress. Om knappen inte fungerar – spara pdf-filen på din hårddisk och mejla in den till den adress som finns angiven i blanketten.

Resor till dagvård

För att kunna beställa resor till dagvård och liknande krävs ett intyg från en socialsekreterare i stadsdelen. Denna blankett måste skrivas ut och skrivas under. Handläggningstiden är upp till tre vardagar.

Beställning av själva resorna kan göras av personalen på verksamheten i följande blankett.

Uppdragsresor

LSS-resa, omsorgsresa på skollov och andra typer av resor beställs med följande blankett. Det är denna blankett du ska använda för att beställa färdtjänstresor för resenärer som inte bor i Göteborg. Handläggningstiden är upp till tre vardagar.