Publicerad den

Trafikkontoret avslutar användningen av Google Analytics

Trafikkontoret har på ett antal webbsidor och tjänster använt verktyget Google Analytics. Google Analytics är ett verktyg som används för att samla in statistik om besökares användning av webbsidor. Göteborgs Stad har uppmärksammat att det finns en risk att personuppgifter felaktigt förs över till Google i USA när Google Analytics används. Trafikkontoret arbetar därför på att avsluta användningen av verktyget.

Vi har också skickat in en anmälan till Integritetsskyddsmyndigheten som är ansvarig tillsynsmyndighet i den här typen av frågor. Trafikkontoret gjorde anmälan efter att intraservice informerat oss om att de, som ansvarar för stadens gemensamma webbsidor, gjort motsvarande anmälan för de gemensamma kanalerna. Intraservice har avslutat användningen av Google Analytics då de uppmärksammat att användningen kan stå i strid med dataskyddslagstiftningen. Ett flertal andra förvaltningar i Staden har gjort motsvarande anmälningar liksom många andra kommuner och statliga myndigheter.

Bakgrunden till anmälan

Enligt Dataskyddsförordningen är huvudregeln att personuppgifter inte får överföras till länder utanför EU/EES, förutom vid vissa undantag. En dom i EU-domstolen i juli 2020 (den så kallade Schrems II-domen) har gjort det ännu tydligare för oss hur vi ska hantera de fall där uppgifter förs över till ett land utanför EU/EES.

Här kan du läsa mer om Schrems II-domen och vad den innebär.

Här kan du läsa mer om Google Analytics på stadens gemensamma webbplatser.

Vill du veta mer

Kontakta trafikkontoret och trafiknämndens dataskyddsombud Frida Bonnevier: frida.bonnevier@intraservice.goteborg.se
eller kontakta trafikkontoret på trafikkontoret@trafikkontoret.goteborg.se