Rapportera in avvikelser

Det är viktigt att vi får veta vad som inte fungerar i skolskjutshanteringen.

Rapportera in avvikelser direkt via vår e-tjänst (tidigare formulär ska inte användas). Nu har vi infört en utökad funktion där ni kan lägga till flera elever.

Har du frågor är du välkommen att kontakta serviceresors kundservice 031 -368 25 50 (vardagar 8-12) eller oss på skolresor.