Skolskjuts

Skolskjuts innebär resor till och från skolan. Eleven kan få en tur och returresa per dag till skolan inom Göteborgs Stad. Resorna upphör på loven. Som ansvarig på skolan beslutar du vilka elever som ska ha skolskjuts. Du beställer, meddelar ändringar och lov samt avbeställer deras resor.

skolskjuts

Foto: Martin Gillen

Hjälp för skolskjutsombud

Under rubriken Skolskjutsombud i menyn finns information om vad du som är skolskjutsombud behöver veta och tänka på.

Information till föräldrar och vårdnadshavare

Skolskjutsbroschyren (uppdaterad maj 2022) vänder sig till föräldrar och vårdnadshavare.

Beställ resorna i god tid

Beställ resorna i god tid. För att beställa resor använder du blanketterna som du hittar i menyn, eller genom att klicka här:

För skolskjuts med fasta förare gäller samma information till och från grundskola och grundsärskola samt  gymnasieskola och gymnasiesärskola.

Synpunkter och klagomål

Kontakta färdtjänstens kundservice om du har synpunkter på skolskjutsen. Kundservice når du måndag–fredag klockan 8–12 på telefon 031-368 25 50.

Har du problem med blanketterna?

Mac OS har ett annat program än Acrobat Reader som standard för att läsa pdf:er, det kan skapa en del problem med att fylla i blanketterna som vi har. Om du inte har Acrobat Reader installerat på din Mac och du inte kan fylla i blanketterna rekommenderar vi dig att ladda ner programmet som finns gratis på webben. Många har det redan installerat. Du får då högerklicka och välja alternativet ’Öppna med’ för att välja Acrobat Reader som program.

Om du har PC men också upplever problem med blanketterna kan du prova att uppdatera din programvara till Adobe Reader.

Här hittar du Adobe Reader.