Utflyktsresor

Om fler än fyra färdtjänstresenärer vill resa tillsammans, till exempel på utflykt, måste ni boka resan minst fem dagar i förväg. Det är extra viktigt att vara ute i god tid när sommaren är på intåg då många vill göra utflyktsresor under våren och sommaren. Utflyktsresorna kräver extra planering för att alla ska få resa tillsammans, det är därför vi behöver lite extra tid.