Skolskjuts till grundsärskola och gymnasiesärskola

Skolskjuts till och från grundsärskolor och gymnasiesärskolor beställs hos och ordnas av serviceresor. Serviceresor har även hand om all skolskjuts med fasta förare.

Beställ, ändra och avbeställ resor

  • Inför höstterminen behöver vi få in beställningen senast vecka 25 för att hinna administrera resorna.
  • För nya beställningar mitt i terminen behöver vi få in beställningen minst 5 dagar i förväg.

Nedan hittar du färdtjänstens blanketter för elever inom särskolan. När du fyllt i dem finns en skicka-knapp som innebär att blanketten kommer till rätt brevlåda med en gång. Om knappen inte fungerar (det kan bero på vilken webbläsare du använder), spara den ifyllda blanketten på din dator och mejla den till adressen som står på respektive blankett.

Mer information

Kontakta specialresor på färdtjänsten om du har frågor om skolskjuts för elever i grundsärskola och gymnasiesärskola. Vi nås på mejl specialresor.serviceresor@trafikkontoret.goteborg.se, fax 41 09 50 och telefon 031-41 95 80. Vi har telefontid 7–11 och 13–15.30.

På Göteborg.se hittar du information som riktar sig till elever och målsmän: