Rapportera in avvikelser

Det är viktigt att vi får veta vad som inte fungerar i skolskjutshanteringen. Idag rapporterar skolorna in avvikelser direkt till kundservice hos serviceresor. Nu har vi tagit fram en mall för att underlätta informationsflödet, du hittar den nedan. Använd den gärna.