Inlägget gjort

Nytt bussavtal 1 februari 2018

Idag har vi ett antal specialfordon (vita rullstolsbussar) vars avtal löper ut denna månaden. Från och med den 1 februari 2018 kommer ett nytt avtal att gälla vilket bl.a. innebär att det blir nya gröna fordon. I en del fall innebär det nya avtalet ingen förändring, förutom att det kommer en ny bil och hämtar eleven. I andra fall kan det nya avtalet innebära förändringar både vad gäller vilka förare och vilket trafikföretag som kör eleven.

Oavsett vilket så kommer det nya avtalet att påverka planeringen av främst rullstolsresor. I några enstaka fall påverkas även andra elevers resor då de får en annan planering/samåkning när det är ett bättre alternativ. Vi håller just nu på att se över hur vi kan planera för att det nya avtalet ska innebära så liten påverkan som möjligt. Det är lite som att lägga ett stort pussel och tyvärr kan vi inte säga ännu exakt vilka som kommer att påverkas eller i vilken omfattning. Vi vet dock att det i första hand kommer att påverka dem som idag reser med de vita rullstolsbussarna.

Vi kommer att gå ut med specifik information till dem som får nya förare, tider eller någon annan förändring när pusslet är klart, vilket det kommer att vara inom några veckor. För att förbereda ber vi er dock om hjälp att redan nu informera dem som ni bedömer behöver känna till förändringen.

Av erfarenhet är vi medvetna om att en avtalsstart är ett riskmoment med en inkörningsperiod både vad gäller trafikföretag och förare. Även en erfaren förare som kör i ett nytt område medför risk för komplikationer. Vi informerar berörda trafikföretag de erfarenheter vi har sedan förra trafikstarten och bemannar själva upp för att hantera de situationer som kan uppstå, så att allt ska fungera så bra som möjligt. Sammantaget bedömer vi att det blir mindre inkörningsproblem av övergående karaktär och på sikt en höjd kvalitet för våra resenärer. Den ordinarie gröna trafiken fortlöper som tidigare.