Inlägget gjort

Ny epost till specialresor

Den nya adressen är:

specialresor.serviceresor@trafikkontoret.goteborg.se