Boka eller ändra resa

Vanlig bokning

Om du som skolskjutsonbud ska göra en vanlig beställning behöver vi få in viss information för att underlätta bok­ningen och minimera risken att resan blir fel. Använd gärna våra blanketter som du hittar här:

Vi behöver information om både elev och färd­sätt:

 • Elevens fullständiga namn (inga smek­namn)
 • Elevens personnummer
 • Tider och datum. Vi uppskattar att få datum och inte veckonummer då det underlättar vårt arbete.
 • Plats för upphämtning och lämning
 • Om eleven har några hjälpmedel
 • Om eleven kan samåka
 • Information om bomnyckel behövs
 • Fasta förare
 • Telefonnummer till vårdnadshavare och skola

Tänk på att enbart beställa fasta förare till de elever som verkligen behöver det.

Beställning för skollov

Under skollov upphör skolskjutsen. Om en elev behöver resa även under lov behöver vi få in de beställningarna minst fyra veckor innan. Alla andra resor avbokas automatiskt under skolloven.

Studiedagar och enstaka lovdagar behöver meddelas två veckor innan.

Ändring av skolskjuts

Vi behöver få in all information om ändringar via mejl för att minimera risken att något faller mellan stolarna. Om en elev inte behöver hämtas utan får gå in själv måste även det beslutet mejlas till oss. Använd gärna våra blanketter för ändring av resor:

Det är också bra om du som skolskjutsombud kan:

 • Ge vårdnadshavarna vår schemamall att fylla i
 • Mejla nya scheman till oss

Permanenta ändringar kräver ny beställning

Vid nya permanenta ändringar måste vi få in en ny beställning som ersätter grundbeställningen. Det gäller även om eleven får gå in själv, vid bomöppning och liknande.

Vi behöver få in informationen om permanenta ändringar och beställningar senast tre dagar i förväg. Kom ihåg att det tar längre tid att hitta fasta förare.