Inlägget gjort

Information om uppdragsresor med färdtjänst

Beställningar från verksamheter i staden har strömmat in till färdtjänsten i större omfattning än tidigare år. Just nu når vi taket för upphandlad fordonskapacitet under högtrafik, vilket innebär att vi har begränsade möjligheter att planera in nya resor. 

Det gäller i första hand under några timmar på morgonen, kl. 07.00-09.00 och på eftermiddagen mellan kl. 15.00-17.30. Naturligtvis försöker vi tillmötesgå era behov, men räkna med att vi behöver ändra på tider och samordna resor. Önskemål om fasta förare har vi inte möjlighet att tillmötesgå.

För att klara av den här situation kommer vi omgående att vidta ett antal åtgärder som vi hoppas ska skapa bättre förutsättningar för fler resor.

Vi kommer löpande uppdatera information på den här sidan.