Publicerad den

Senaste nytt om våra serviceresor

Smittspridningen ökar i samhället och serviceresor behöver på nytt vidta åtgärder vad gäller serviceresor. Under en kort period kommer vi inte kunna erbjuda våra resenärer en framsätesplacering. Resenären kommer istället att bli placerad i rullstolsbuss.

Om resenären har möjlighet att resa i baksätet med personbil under denna period uppskattar vi om du kan höra av dig till oss. Vi har ett begränsat antal rullstolsbussar men däremot tillgång till betydligt fler personbilar så om det finns möjlighet att resa i baksätet i personbil underlättar detta för alla våra resenärer att få resa på den tid man önskar.

Vi vill påminna om att avstå från att resa vid sjukdom och förkylningssymtom samt att om resenären är över 16 år att använda munskydd under resan. Kom också ihåg att avboka resan när den inte behövs. En resa som ska äga rum i närtid bokas av hos beställningscentralen 031-41 95 00.

Kan resenären under en tid undvika att resa under högtrafik på vardagar dvs morgon och eftermiddag? Vi beklagar att vi behöver be er resenärer och verksamheter att se över dessa möjligheter men vi har precis som andra branscher förare som är sjuka eller i karantän. Vi har även behov av fler fordon i trafik på grund av minskad samåkning tillsammans med ett förhållningsvis högt resande och behöver då sprida resandet över hela dagen så alla kan få resa.

Tack för att du bidrar i denna för alla ansträngda situation.

Vid frågor, kontakta serviceresor:

Telefon: 031-41 95 80
E-post: skolresor.serviceresor@trafikkontoret.goteborg.se