Publicerad den

Den 1 februari träder ett nytt avtal för Göteborgs stads serviceresor i kraft

Förändring av trafikföretag och förare
De företag som kommer att köra gröna fordon för Göteborgs stad från 1 februari 2022 är Connect bus Sandarna AB, Majvillan Transport AB och Taxi Göteborg ekonomiska förening.

Ett nytt avtal innebär förändring av företag och förare. De förare som brukar hämta och lämna en specifik resenär kan ha fått andra uppdrag eller arbetar i ett företag som inte längre kör serviceresor och skolskjuts. Connect bus Sandarna AB och Majvillan Transport AB planerar för att det från den 1 februari ska bli så få förändringar som möjligt för den resenär som brukar bli hämtad av samma förare s.k. fasta förare. Det kommer dock att bli förändringar– då trafikföretaget Göteborgs Buss inte längre kommer köra för trafikkontoret.

Planering pågår
På de upphandlade trafikföretagen arbetar man nu med att planera vilken/vilka fasta förare som ska hämta och lämna vilka resenärer. När planeringen är klar så är ambitionen att de skolelever som får nya fasta förare ska hinna träffa sina förare innan första ordinarie körning. Det är trafikföretagen som beslutar om vilka förare som kör olika körningar.

I nuläget har vi ingen ytterligare information om förare och planering. Först i mitten av januari kommer all planering att vara klar.